Hotel Hidden Charm

Liên Hệ

  • Số 9, Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động, Ninh Thắng, Hoa Lư, Ninh Bình, Việt Nam
  • Điện thoại: +84 229 3888 555
  • Hotline: +84 91 474 3322
  • Email: info@hiddencharmresort.com
  • Website: www.hiddencharmresort.com

Gửi yêu cầu

Đăng Ký Nhận Tin

Nhận thông tin và ưu đãi mới nhất